Partneralimentatie

Wanneer één van beide echtgenoten niet of niet geheel in staat is zelf in zijn/haar levensonderhoud te voorzien en de andere echtgenoot voldoende draagkracht heeft, is de andere echtgenoot in principe verplicht alimentatie te betalen. De hoogte van deze alimentatie wordt enerzijds bepaald door de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds door de draagkracht van de alimentatieplichtige.

De hoofdregel is dat de alimentatieplicht geldt gedurende twaalf jaren vanaf de dag dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven (moment definitieve echtscheiding).

Een kortere duur kan worden vastgesteld door de rechter. Partijen kunnen bij convenant een kortere of langere duur overeenkomen. Na ommekomst van de wettelijke termijn van twaalf jaar is verlenging onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Hiertoe dient de alimentatiegerechtigde binnen drie maanden na het verstrijken van de termijn een verzoek in te dienen bij de rechter. 
Het verzoek wordt door de rechter gehonoreerd indien de beëindiging van de alimentatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de alimentatiegerechtigde kan worden gevergd. De rechter zal dan een nieuwe termijn voor de alimentatie kunnen vaststellen.

Indien het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd en er uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, is de duur van de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk.

De alimentatieplicht eindigt voorts wanneer de alimentatiegerechtigde opnieuw in het huwelijk treedt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenleven met een ander alsof men gehuwd is. De alimentatieplicht eindigt tevens indien een van beide partijen overlijdt.

Behoefte partneralimentatie

Bij de behoefte van de alimentatiegerechtigde wordt rekening gehouden met de welstand gedurende het huwelijk en eventuele inkomsten die worden verworven door de alimentatiegerechtigde zelf.

Kocken & Van IJzendoorn is expert op het gebied van echtscheiding, mediation en overig familierecht.
Ons kantoor is gevestigd in Uden en op afspraak in Mook. We hebben dan ook vooral cliënten uit plaatsen als Veghel, Oss, Cuijk, Boxmeer, Gemert, Helmond, Schijndel, Den Bosch, Boxtel en Uden zelf. 
In Mook zien wij cliënten uit Gennep, Groesbeek, Nijmegen, Beuningen en Druten.

Wilt u meer weten of contact? Mail ons dan info@kockenvanijzendoorn.nl of bel ons: 0413 24 70 60. Wij helpen u graag.
 

Partneralimentatie